SPLIT PAYMENT W FAKTORINGU

SPLIT PAYMENT, czyli mechanizm podzielnej płatności wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2018 roku, ale już teraz wiele firm chciałoby wiedzieć, jak w praktyce będzie ten system działać. Zacznijmy zatem od początku.

Zasada działania mechanizmu płatności w systemie SPLIT PAYMENT polega na złożeniu przez kupującego dyspozycji przelewu, gdzie przekazywana kwota brutto zostanie przez bank podzielona na kwotę netto, która zostanie zaksięgowana na rachunku rozliczeniowym przedsiębiorcy, natomiast kwota podatku VAT zostanie zaksięgowana na tzw. rachunku VAT.

Oznacza to, że do dyspozycji przedsiębiorcy zostanie wyłącznie kwota netto, natomiast środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły zostać wykorzystane w celu płatności podatku VAT do urzędu skarbowego, płatności kwoty VAT przy regulowaniu zobowiązania wobec Dostawcy czy zwrotu kwoty VAT wynikającej z korekty.

A jak nowy model płatności w usłudze faktoringu?

Patrząc na model transakcji faktoringowych dostrzegamy dwa możliwe warianty w których faktor może zastosować mechanizm podzielnej płatności: w chwili wypłaty Zaliczkido klienta, jak i w chwili rozliczania Udziału własnego czy Funduszu gwarancyjnego po odnotowaniu spłat otrzymanych od dłużników faktoringowych.

Należy pamiętać, iż Faktor, w chwili otrzymania płatności w systemie split payment odpowiada solidarnie z dostawcą za nierozliczony podatek VAT. Odpowiedzialność Faktora jest wyłączona w chwili dokonania przez niego płatności na rachunek VAT swojego klienta nawet jeśli płatność ta następuje przez otrzymaniem płatności od dłużnika faktoringowego.

Taka sytuacja ? zasada współodpowiedzialności, powoduje, iż Faktorzy biorą pod uwagę również inne warianty, w tym scenariusz, np. polegający na finansowaniu nabytych faktur z zastosowaniem mechanizmu podzielnej płatności lub proporcjonalnej wypłacie na oba rachunku lub wypłata Zaliczki na dotychczasowych zasadach zaś rozliczenie Udziału własnego czy Funduszu gwarancyjnego w systemie split payment.

O wyborze modelu finansowania i zasadach stosowania modelu podzielnej płatności przez MENNICAFinance SA już wkrótce na naszej stronie internetowej www.MENNICAFAKTORING.pl

 

Patrycja STALMACH
Dyrektor Generalny MENNICA Finance SA