Split payment

Split payment

Mając na uwadze dotychczasową, owocną współpracę oraz utrzymanie dobrych relacji z Państwem pragniemy przypomnieć, iż od dnia 01 listopada 2019 roku wchodzi w życie obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ( split payment)...