Mając na uwadze dotychczasową, owocną współpracę oraz utrzymanie dobrych relacji z Państwem pragniemy przypomnieć, iż od dnia 01 listopada 2019 roku wchodzi w życie obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności ( split payment) zgodnie z wejściem istotnych zmian w ustawie o VAT, a w szczególności branż dotyczących prowadzenia działalności określonych w zał. nr 15 do ustawy.

Informujemy, iż wraz z nowelizacją ustawy o VAT możliwe będzie przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT dodatkowo na zapłatę zobowiązania z tytułu:

  • podatku dochodowego od osób prawnych,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatku akcyzowego,
  • należności celnych,
  • składek ZUS

Za Zarząd MENNICA Finance SA