Dlaczego wybrać faktoring?

Faktoring jest usługą rozwijającą się na rynku polskim, więc nie jest do końca znany przedsiębiorcom. Oczywistym jest, iż przedsiębiorcy wolą korzystać ze sprawdzonych usług, w związku z tym najczęściej sięgają po kredyty bankowe. Dodatkowo z opinii rynku wynika,
iż przedsiębiorstwa mają przeświadczenie, że faktoring jest bardzo drogą usługą. Należy jednak brać pod uwagę, iż opinie rynkowe są nie
do końca sprecyzowane. Przeanalizujmy więc korzyści płynące z tej usługi. Faktoring to:

 1. Sposób na szybkie uzyskanie środków pieniężnych
 2. Poprawa płynności finansowej
 3. Przejęcie ryzyka niewypłacalności dłużników, czyli w przypadku braku zapłaty wierzytelności faktor ponosi za nie odpowiedzialność
 4. Korzystny wpływ na bilans firmy, ponieważ zmniejszą się należności i zobowiązania
 5. Wzrost obrotów oraz zysku wynikającego z natychmiastowego uzyskania środków w obrocie gospodarczym
 6. Poprawa wskaźników ekonomicznych, dzięki czemu zwiększa się wiarygodność kredytowa firmy
 7. Świadczenie usług administracyjnych
 8. Łatwiejsze zarządzanie gotówką wynikające z możliwości przewidywania przepływów pieniężnych i tym samym regulowania zobowiązań na czas
 9. Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez możliwość stosowania długich kredytów kupieckich dla kontrahentów
 10. Analiza dłużników, co daje faktorantowi komfort przy wybieraniu nowych, wiarygodnych kontrahentów
 11. Prostota umowy oraz dostępność dla małych i średnich przedsiębiorstw
 12. Świadczenie usługi windykacyjnej w przypadku opóźnień w płatnościach

? i wiele więcej!

Analizując powyższe zalety można wywnioskować, że faktoring jest opłacalną usługą! Faktoring jest przeznaczony dla przedsiębiorstw, które są w stanie wydać więcej pieniędzy, aby w zamian otrzymać kompleksową usługę.

Z MENNICA Finance SA nie musisz się bać o swoje należności. Dajemy komfort przedsiębiorcom, gdyż z nami są w stanie prowadzić bezpieczną, płynną i rentowną działalność.

Zapraszamy do współpracy z MENNICA Finance SA!

Patrycja Grabowska
Dział Operacyjny