W czasach kiedy zwiększa się zapotrzebowanie na kapitał obrotowy usługa faktoringu pomaga firmom
w zarządzaniu należnościami ? dlaczego?

Do jednego z najczęściej wskazywanych problemów płynności finansowej przedsiębiorstwa zalicza się odroczony termin płatności, tak zwany kredyt kupiecki. Oczywiście, że ten sposób płatności ma swoje zalety, jednak najbardziej dla strony kupującego, bo może on zapłacić znacznie później po realizacji zakupionych dóbr czy usług a nie w dniu sprzedaży. Ale czy zawsze to jest korzystne dla kondycji finansowej sprzedającego? Zgodnie z badaniem Krajowego Rejestru Długów polscy przedsiębiorcy coraz mniej chcą czekać na zapłatę za wystawione przez nich faktury w późniejszym terminie i w większości przypadków uważają, że odroczony termin płatności nie powinien byś większy jak 30 dni?

Korzystanie z usługi faktoringu jest najkorzystniejszym wyjściem dla każdej ze stron, ponieważ powoduje błyskawiczną wymianę faktury na gotówkę w najkrótszym terminie przed datą jej wymagalności dla sprzedającego zaś kupujący zyskuje dłuższy termin na uregulowanie zobowiązania. Z usługi faktoringu może skorzystać każdy przedsiębiorca, niezależnie od gałęzi gospodarki prowadzonej przez niego jednostki. Usługa faktoringu MENNICA Finance SA jest dla klientów, którzy reprezentują różne branże, którzy mają stałych klientów i regularnie wystawiają faktury wobec swoich odbiorców.

Jako pozabankowa instytucja finansowa MENNICA Finance SA oferuje realne wsparcie dla przedsiębiorstw, które z różnych powodów nie są przyjmowane przez banki i chcą jak najszybciej uzyskać rozwiązanie na poprawę zdolności do uregulowania bieżących zobowiązań.

Żeby pomóc uniknąć problemu z płynnością finansową MENNICA Finance SA oferuję Państwu doskonałe rozwiązanie sytuacji przez skorzystanie z usługi faktoringu należności. Wybór faktoringu należności z MENNICA Finance SA powoduje, iż każdy klient uzyska indywidualne wsparcie niezależnie od branży czy wielkości przedsiębiorstwa. Jednocześnie dzięki korzystaniu z usługi faktoringu, mamy możliwość uniknąć w przyszłości problemów z płatnościami, które utrudniają dalsze działanie i rozwój jednostki. Faktoring z MENNICA Finance SA jest dobrym rozwiązaniem, aby poprawić płynność finansową oraz zwiększyć obroty firmy.

Valentyna CHECHUR

Młodszy specjalista ds. faktoringu