Dla licznego grona przedsiębiorców, którzy korzystają z faktoringu, szybki dostęp do środków na finansowanie bieżącej działalności to dziś za mało. Oczekują oni również ochrony przed ryzykiem niewypłacalności kontrahentów za dostarczone towary bądź wykonane usługi. Rynki na których działają firmy podlegają ciągłym zmianom, dlatego klienci chcą korzystać z finansowania tylko
w przypadku gwarancji ochrony przed ryzykiem płatniczym.

Idąc naprzeciwko tym oczekiwaniom branża faktoringowa przygotowała ofertę faktoringu pełnego, który zdejmuje z przedsiębiorcy ryzyko braku płatności lub niewypłacalności kontrahentów. W związku z tym faktoring pełny stanowi bezcenną ?poduszkę? finansową na wypadek nieprzewidzianych trudności handlowych.

Aktualnie faktoring pełny jest najczęściej wybieraną przez przedsiębiorców formą tej usługi. Stanowi około 60 proc. obrotów całej branży. W jej ramach firmy faktoringowe przejmują na siebie ryzyko niewypłacalności odbiorców współpracujących z faktorantami.

Zachęcamy do podjęcia współpracy z MENNICA Finance SA dzięki której zyskują Państwo możliwość pozyskania środków pieniężnych za finansowanie faktur wystawionych na swoich odbiorców z przejęciem ryzyka niewypłacalności, a co za tym idzie bezpieczeństwo i spokój w codziennym funkcjonowaniu firmy.

Z poważaniem.
Wojciech SZASTOK
Doradca Klienta MENNICA Finance SA