Kontakt

Mennica Finance S.A.

Siedziba:
Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
NIP: 525-25-33-460
REGON: 146 188 625
KRS: 0000 427 318
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oddział oraz adres korespondencyjny:
ul. Tadeusza Kościuszki 37 piętro III
40-048 Katowice


Formularz kontaktowy

Kontakt z nami

Dane adresowe

Mennica Finance S.A.

Siedziba:

Aleje Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa

NIP: 525-25-33-460
REGON: 146 188 625
KRS: 0000 427 318

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Oddział oraz adres korespondencyjny

ul. Tadeusza Kościuszki 37 piętro III
40-048 Katowice