Kryzys epidemiologiczny wywołany pandemią COVID-19 niestety jeszcze bardziej pogłębił problem płynności finansowej firm. Przedsiębiorstwa z Branży transportowej, branży budowlanej, branży gastronomicznej , branży hotelarskiej oraz wielu innych firm ucierpiały na tym tracąc swoje główne źródło pieniądza. Ponad 60 % firm sektora MŚP stwierdza, iż kryzys spowodował ogromny problem z terminowym regulowaniem należności od swoich kontrahentów. Skutkiem tego może być brak regulowania własnych zobowiązań i pogłębienie tak znacznego problemu w gospodarce jakimi są zatory płatnicze.  Zasady stosowane na rynku związane z kredytem kupieckim także uległy znacznej zmianie. Na chwilę obecną przedsiębiorcy decydują się na dokonywanie transakcji poprzez przedpłaty lub stosowanie długich terminów płatności – nawet do 120 dni. Następstwem tego typu działań będzie fala zgłoszonych upadłości i likwidacji firm, szczególnie mikro i małych przedsiębiorstw.

Natomiast faktorzy, starając dostosować do zaistniałej sytuacji, wykorzystują i tworzą nowoczesne narzędzia mające na celu zminimalizowanie ryzyka obciążenia w swoim portfelu klienta, w szczególności skupiając swoje działania na weryfikacji klienta oraz analizie ryzyka niewypłacalności dając możliwość przedsiębiorcom powrotu do gospodarki.

W obecnej sytuacji zdecydowanie polecamy faktoring bez regresu, z ubezpieczeniem należności, stanowiący zabezpieczenie przed negatywnymi skutkami braku terminowej płatności należności przez odbiorcę.

Dzięki możliwości uzyskania środków do 90 % wartości faktury w szybkim czasie – nawet do 24h – firmy mają możliwość ograniczenia następstw wynikające z stosowania odległych terminów płatności.

W związku z zaistniałą sytuacją, aby walczyć ze skutkami COVID-19 przygotowaliśmy dla Państwa specjalną promocję „odmrażamy faktury”.