W dniu 7 kwietnia 2017 roku w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyło się posiedzenie Rady Ekspertów, w którym uczestnictwo wzięli: Prezes Zarządu MENNICA Finance S.A. – Krzysztof Kozok oraz Dyrektor MENNICA Finance S.A. – Patrycja Stalmach. Rada Ekspertów to organ Wyższej Szkoły Biznesu, którego zadaniem jest współpraca sfery praktyki życia gospodarczego z przedstawicielami zintegrowanego środowiska nauki, w celu podejmowania działań w zakresie tworzenia wysokiej jakości programów kształcenia, usprawnienia procesów edukacyjnych i podnoszenia standardów kształcenia dostosowanych do wymagań rynku pracy. Z dumą informujemy, iż podczas wydarzenia nowy członek ciała opiniująco-doradczego Uczelni – Prezes Zarządu MENNICA Finance S.A. – Krzysztof Kozok – odebrał z rąk prof. nadzw. dr Zdzisławy Dacko-Pikiewicz, Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, nominację do Rady Ekspertów WSB.