Na dzisiejszą konkurencyjność firm ogromny wpływ ma stosowanie kredytu kupieckiego (odroczonej płatności). Pojawia się jednak niepewność związana z wypłacalnością potencjalnego kontrahenta. Zwracając uwagę na sytuację przedsiębiorstw w Polsce, gdzie utrzymuje się niekorzystny trend upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw, warto dokonać analizy sytuacji finansowej potencjalnego kontrahenta.

Z MENNICA Finance nie musisz bać się o swoje należności! Po złożeniu wniosku o nadanie limitu dla wybranego przez Państwa Odbiorcy, dokonujemy kompleksowej analizy jego sytuacji finansowej i prawnej, która polega m.in. na:

  1. sprawdzeniu oceny ryzyka, która określa zdolność firmy do obsługi swojego zadłużenia. Na rating firmy ma wpływ: sytuacja branży, parametry finansowe, kondycja grupy kapitałowej, występowanie opóźnień w płatnościach, przeprowadzone windykacje i wiele więcej.
  2. bezpośrednim kontakcie z odbiorcą podczas którego weryfikujemy podstawowe informacje dotyczące firmy, jak również pozyskujemy dokumenty niezbędne do przeprowadzenia analizy.
  3. pozyskaniu informacji z internetowych baz danych i sprawdzeniu czy dany podmiot nie widnieje na giełdach wierzytelności. Nadto współpracujemy z profesjonalnym podmiotem, który udostępnia informacje gospodarcze na temat zobowiązań podmiotów gospodarczych zarówno w zakresie nieterminowych regulowań należności, jak i informacje o rzetelnych podmiotach regulujących swoje zobowiązania na czas. W ramach tej współpracy pozyskujemy informację gospodarcze na temat wybranej firmy w różnych wybranych BIG?ach.
  4. pozyskaniu informacji o prowadzonym postępowaniu upadłościowym lub likwidacyjnym.
  5. kompleksowej analizie danych finansowych odbiorcy, gdzie na podstawie wyliczonych wskaźników badane są najważniejsze parametry, m.in. płynność finansowa czy rentowność.

Poza przeprowadzoną analizą, gdzie uzyskają Państwo informacje na temat kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Państwa transakcje mogą zostać ubezpieczone. Oferujemy faktoring pełny, więc w przypadku wystąpienia niewypłacalności Odbiorcy, Państwo nie są zobligowani do zwrotu wypłaconej przez Faktora Zaliczki. Oferujemy więc kompleksową usługę ubezpieczenia transakcji ? z MENNICA Finance nie muszą się Państwo bać o swoje należności!

Serdecznie zapraszamy do współpracy,

Patrycja Grabowska