Nasi Partnerzy, liderzy na rynku ubezpieczeń należności handlowych, w publikacjach podsumowujących rok 2017 jednoznacznie określili, iż nastąpił wzrost niewypłacalnych firm o ponad 12% względem roku 2016. Kumulacja tego trendu nastąpiła w branżach: transportowej, usług i produkcji.

Do głównych czynników mających wpływ na powstawanie zatorów płatniczych, które kończą się niewypłacalnością są: niskie marże w wysokokonkurencyjnych sektorach oraz brak dokonywania przez przedsiębiorców sektora MSP należytej i bieżącej weryfikacji kontrahentów. Brak zapłaty za dostawę towarów lub wykonane usługi wpływa negatywnie na zdolność płatniczą dostawcy a minimalizacja swoich rzeczywistych marż rzutuje na niską rentowność firmy, a to w konsekwencji sprzyja powstawaniu kosztów, kłopotów i kryzysu w firmie.

Zachęcamy do podjęcia współpracy z MENNICA Finance SA dzięki której zyskują Państwo wiedzę na temat rzetelności płatniczej i finansowej odbiorców z którymi Państwo współpracują bądź chcą rozpocząć wymianę handlową a nadto pozyskanie środków pieniężnych za finansowanie faktur wystawionych na swoich odbiorców z przejęciem ryzyka niewypłacalności.

Przedsiębiorcy korzystający z naszych usług zyskują opiekę finansową oraz procesową swojego przedsiębiorstwa.

MENNICA Finance SA jako sprawdzony Partner w biznesie, wspiera działalność gospodarczą dysponując odpowiednimi zasobami kapitałowymi oraz wysoko wykwalifikowanym zespołem pracowników.

Z poważaniem.

Krzysztof KOZOK
Prezes Zarządu MENNICA Finance SA