Pisaliśmy już o bezpieczeństwie dokonywanych transakcji handlowych zabezpieczając się usługą faktoringu pełnego. Pisaliśmy również o wzroście niewypłacalności firm w 2017 roku
w stosunku do roku 2016. A jak wygląda sytuacja przedsiębiorstw po I kwartale 2018 roku?

Pomimo wielu, i z różnych źródeł, prognoz o dobrym 4% wzroście PKB na koniec 2018 roku, (w niektórych źródłach nawet ponad 4%) to chyba aż tak wesoło nie jest. Nie, żeby być pesymistą, ale jednak coś wisi w powietrzu – przegrzanie rynku?

Według ekonomistów Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju po spowolnieniu w roku 2016
i pierwszej połowie 2017 r., to w drugiej połowie zeszłego roku fundusze unijne wraz z inwestycjami przyspieszyły. Niestety niepokojące jest, że przez ciągłą niepewność legislacyjną i napiętą sytuację na rynku pracy, inwestycje prywatnych przedsiębiorstw są nadal słabe.

Kolejne niepokojące dane płyną od asekuratorów transakcji handlowych. Według wstępnych, ale rzetelnych danych, po I kwartale 2018 roku utrzymuje się niekorzystny trend upadłości
i restrukturyzacji przedsiębiorstw w porównaniu analogicznych okresów 2018 vs 2017 (wzrost o 13%). Najtrudniejsza sytuacja jest w przetwórstwie przemysłowym oraz budownictwie. Jednym z problemów, z jakim borykają się przedsiębiorstwa, jest utrata płynności finansowej, co tylko umacnia nas
w przekonaniu o konieczności zwrócenia się firm w kierunku usługi faktoringu pełnego, gdzie prócz zachowania płynności finansowej jest przede wszystkim zachowane bezpieczeństwo dokonywanych transakcji handlowych.

 

Z poważaniem.
Zdzisław SADOWSKI
Doradca Klienta MENNICA Finance SA