Obecnie na rynku świadczeniem usług faktoringu zajmują się banki tzw. faktoring bankowy oraz wyspecjalizowane firmy faktoringowe tzw. faktoring pozabankowy.

Aby przedsiębiorca podjął szybką i trafną decyzję o wyborze faktora powinien przeanalizować propozycję współpracy i wybrać tą najbardziej dla niego odpowiednią.

Najczęściej przedsiębiorcy w pierwszej kolejności kontaktują się bankami. Możliwości skorzystania z usług faktoringowych świadczonych przez banki są związane zazwyczaj ze sprawdzeniem zdolności kredytowej w wyniku czego wiele małych firm ma utrudnienie pozyskania finansowania. Oferty z banków często są dostosowywane do większych firm. Dodatkowo banki mają podejście proceduralne, wymagają od klienta przygotowywania szeregu wymaganych przez bank dokumentów potrzebnych do analizy, co może zniechęcać przedsiębiorcę do skorzystania z danej oferty. Weryfikacja standingu przedsiębiorstwa jest kluczowym krokiem do wydania decyzji o przyznaniu limitu.

Jeżeli taka oferta faktoringowa jest niekorzystna dla przedsiębiorcy, inną możliwością w uzyskaniu finansowania jest skorzystanie z faktoringu świadczonego przez firmy faktoringowe.

Firma MENNICA Finance SA kieruje swoją ofertę nie tylko do sektora MSP, ale także do mikro firm, które krótko istnieją na rynku, mają zapotrzebowanie na kapitał, chcą poprawić płynność w swojej firmie. Naszą ocenę opieramy nie tylko na danych finansowych, ale także na posiadanej przez klienta historii współpracy z danymi Odbiorcami.

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców MENNICA Finance SA dopasowuje swoją ofertę do różnych potrzeb klientów. Weryfikacja Odbiorców nie opiera się jedynie na analizie wyników finansowych. Weryfikując wiarygodność kontrahentów bierzemy pod uwagę także historię współpracy między klientem a odbiorcami, jak i widoczny potencjał biznesowy. Wymogi odnośnie potrzebnej do analizy dokumentacji są jasne i proste ? są to dokumenty finansowe za ostatnie dwa lata, dokumenty rejestracyjne firmy, a przede wszystkim wykaz odbiorców, których klient chce przekazać do faktoringu wraz z przedstawieniem posiadanych obrotów z nimi.

Jakie informacje potrzebujemy przed złożeniem danej oferty? Głównie informacje o rocznej wielkości sprzedaży firmy, która chce skorzystać z faktoringu, liczby odbiorców, których przedsiębiorca chce zgłosić, wielkość obrotu, jaki zostanie przekazany do faktoringu, ilość faktur, które zostaną przekazane oraz czy występuje sezonowość. Weryfikacja kontrahentów pozwala na sprawdzenie ich wiarygodności, co pozwala na ograniczenie ewentualnych problemów związanych z brakiem lub nieterminową spłatą wierzytelności.

Poza weryfikacją Odbiorców oferujemy kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami oraz oferujemy dodatkowe usługi tj. monitoring oraz windykację należności.

Skontaktuj się z Naszym Doradcą Klienta, który przedstawi dodatkowe zalety korzystania z faktoringu z MENNICA Finance SA!

Z poważaniem.
Agnieszka KUBERA
Doradca Klienta MENNICA Finance SA

2018.04.17. AK_Wybór odpowiedniego faktora