W 2016 roku wchodzą w życie dwie nowelizacje Kodeksu spółek handlowych.

Pierwsza z nich obowiązuje od 1 stycznia 2016 roku i ma związek ze zmianami
w postępowaniu restrukturyzacyjnym. Nowe zapisy obejmują m.in. rozszerzony zakres wyłączenia odpowiedzialności członka zarządu w związku z przeprowadzoną bezskuteczną egzekucją wobec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością {zmiana brzmienia art. 299 § 2 oraz dodanie art. 299 §4 k.s.h.} Ponadto ustawodawca zdecydował o stosowaniu przepisu dotyczącego odpowiedzialności członków zarządu i ich zwolnienia od odpowiedzialności.

w związku z przeprowadzoną bezskuteczną egzekucją wobec spółki odpowiednio w stosunku do likwidatorów spółki {art. 2991 k.s.h.}.
Wejście w życie drugiej nowelizacji jest planowane na dzień 1 kwietnia 2016 roku. Zmiany dotyczą spółki jawnej, komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Od stycznia 2015 roku istnieje możliwość zakładania spółek w systemie teleinformatycznym. Natomiast od kwietnia 2016 roku ustawodawca umożliwi nie tylko zawiązywanie spółek za pomocą wzorca, ale także m.in. zmianę umowy spółki, podjęcie uchwały czy rozwiązanie spółki za pomocą systemu teleinformatycznego. Taką możliwość uzyska spółka, która została założona przy pomocy wzorca w systemie teleinformatycznym.

Podstawy prawne:
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/978/D2015000097801.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/4/D2015000000401.pdf